Профил на купувача

003/2017-Обезпечаване на дейностите по дистанционно (електронно) оценяване на въпроси от отворен тип в това число поддръжка на тестов сайт за обучение до приключването на ДЗИ 2017г, генериране и разпространение на пароли, зареждане на сканирани формуляри за оценка по задължителните и свободноизбираемите предмети за майска и септемврийска сесии, настройка на отделните предмети в съответствие с указанията на съответните оценителни комисии, предоставяне на възможност за въвеждане или премахване на арбитраж, следене на функционалностите и натоварването на системата с до 1000 едновременни потребителя, онлайн консултации на оценители посредством team wiewer или друг софтуер за екипна работа.
001/2017- Изграждане на компютърна мрежа в изпитните гнезда за ДЗИ-тестване, мониторинг и поддръжка по време на ДЗИ 2017г.Обслужване, профилактика и обезпечаване на непрекъснатата работа на автоматизираната система за обработка на изображения и разсекретяване на бланки с изпитни работи във връзка с майска и септемврийска сесия ДЗИ 2017г. в това число-преинсталиране на операционни системи, обслужване на 50 компютъра, принтери, 50 високооборотни скенера и 20 бар код четци, техническа профилактика, преинсталиране на драйвери и управляващи програми ,подмяна на дефектирали компоненти и анализ на проблемите. Обслужване на сървъри за автоматизирана обработка и съхранение на данни за 500 000 сканирани изображения бланки от държавни зрелостни изпити и съответни бази данни със зрелостници и оценки -следене на натоварвания, проблеми с паметта и охлаждането, подмяна и преинсталация на операционни системи, архивиране на информацията, осигуряване на непрекъсваема работа, техническа профилактика и сервиз, през целия период на сканиране и разсекретяване.
Предоставяне и обслужване на техника за изпълнение на дейности, свързани с ДЗИ 2016г., вкл. консумативи за печат на 250 000 страници
Публичен търг за продажба на движими вещи собственост на Учебен център в НДЕК Ковачевци
Обезпечаване на процеса на автоматизирана и дистанционна обработка на резултатите от отворените въпроси на участниците в държавните зрелостни изпити (ДЗИ) 2015 година на територията на оценителните гнезда в град София