За нас

Учебен център е държавно обслужващо звено по смисъла на чл.33а, ал.1, т.4 от Закона за народната просвета към Министерство на образованието и науката. Основната му дейност е свързана с осигуряването на условия за дейностите по подготовка на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади и за провеждане на конгреси, конференции и семинари на ученици, учители и служители в системата на народната просвета
ЗА РЕЗЕРВАЦИИ:

Център за подготовка на ученици за олимпиади 0884210349

НДК Ястребино 0887200532

НДЕК Ковачевци 0884908402