Регионален STEM център с. Ястребино

Цени на предлагани услуги 01.11.2021-30.04.2022
Нощувка за деца до 7 г. – 14,00 лв.
Нощувка за ученици от І до ІV клас- 16,00 лв.
Нощувка за ученици от V до XІІ клас -16,00 лв.
Нощувка за ръководители – 19,00 лв.
Пълен пансион за деца до 7години – 21,00 лв.
Пълен пансион за ученици от І до ІV клас – 24,00 лв.
Пълен пансион за ученици от V до ХІІ клас -24,50 лв. Пълен пансион за студенти и ръководители- 28,00 лв.
Конферентна зала в музеен корпус/200места/ – 20,00 лв/час
Зала битов корпус /80места/ – 20,00 лв. Кафе пауза -3,50 лв.
За контакти и резервации:

0878 574102; 06071 34 45

ndk_yastrebino@abv.bg