Бази

Центърът стопанисва и експлоатира следните бази:

НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ЯСТРЕБИНО
ЦЕНТЪР ЗА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ЗА ОЛИМПИАДИ
НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ЕКОЛОГИЧЕН КОМПЛЕКС с.КОВАЧЕВЦИ
Базите предлагат идеални условия за отдих и обучение, както и условия за организиране и провеждане на семинари, съвещания и конференции, а така и дейности по подготовка на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади.