Бази

Националния център стопанисва и експлоатира следните бази:

НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ КОМПЛЕКС ЯСТРЕБИНО
НАЦИОНАЛЕН STEM ЦЕНТЪР
НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ЕКОЛОГИЧЕН КОМПЛЕКС с.КОВАЧЕВЦИ
Базите предлагат условия за обучение, организиране и провеждане на семинари, съвещания и конференции, както и дейности по подготовка на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади.