Бази

Национален STEM център стопанисва и експлоатира следните бази:

РЕГИОНАЛЕН STEM ЦЕНТЪР с.ЯСТРЕБИНО
НАЦИОНАЛЕН STEM ЦЕНТЪР
РЕГИОНАЛЕН STEM ЦЕНТЪР ЯСТРЕБИНО с.КОВАЧЕВЦИ
Базите предлагат условия за обучение, организиране и провеждане на семинари, съвещания и конференции, както и дейности по подготовка на ученици с изявени дарби за участие в национални и международни олимпиади.